2014-10-20

Pressmeddelande

Oljeutsläppet
på Närlunda

industriområde
i Askersund avtar

Askersunds kommun har tillsammans
med verksamhetsutövarna vid Närlunda industriområde utrett varifrån oljan kommer som
orsakat utsläpp i Lundbybäcken. Det är konstaterat att olja rinner ut i en dagvattenbrunn som
leder från området. Det har även konstaterats att avrinningen av vatten från en
oljeavskiljare i området fungerat dåligt, vilket medfört att den blivit överfull och att olja kan
ha läckt ut.

Verksamhetsutövaren har gjort
åtgärder för att förhindra läckage från oljeavskiljaren på kort sikt. För att få en permanent
fungerade lösning måste ledningarna grävas upp och den dåliga avrinningen från oljeavskiljaren
åtgärdas. Det är inte säkerställt om det är olja från denna oljeavskiljare som orsakat
utsläppet av olja i dagvattennätet och Lundbybäcken.

Som det ser ut idag måndagen den
20 oktober har mängden olja som flyter på ytan i Lundbybäcken avtagit. Regnet
under helgen och natten till måndag har medfört att en del av det olja som bundits till
vegetationen spolats ut i bäcken. Oljan stoppas upp vid ett antal punkter i bäcken där länsar är
utlagda, så risken att den rinner ut i Alsen är mycket liten.

Uppsamling av olja kommer att ske
under måndagen med slamsug.

Kommentarer:

Rolf Wedding, miljöchef, tel. 0584-473 407