Diskussioner om ett nytt praktiskt äldreboende i
Askersund, är något politiker talar om, men ännu verkar det vara en bit kvar till ett
nytt boende finns på plats. Som alltid handlar det om pengar.

Som gammal journalist minns jag diskussionerna när
det nuvarande Norra Bergens äldreboende i Askersund skulle byggas. Det gick
inte spikrakt den gången heller. Norrbergahemmet var namnet vid invigningen
1973 och var då ett av de största investeringsobjekt som gjorts i Askersund någonsin
vid den tiden. Det rörde sig om cirka 7 miljoner kronor. I summan ingick också en
ledningscentral för civilförsvaret som kostade runt 360 000 kronor.

Det gamla ålderdomshemmet som låg i samma område som
det nuvarande äldreboendet revs. De som bodde där fick flytta till gamla
kommunalhuset i Hammar under byggtiden. Minns att lyckan var stor när de gamla
fick flytta tillbaka till ett modernt boende i Askersund. Därmed inget ont sagt
om Hammar. Askersunds ”egen” fotograf Kjell Johansson, dokumenterade rivningen
av gamla Norrbergahemmet. Bilder som jag fått ta del av. Kjell äger en
bildskatt.


Norrbergahemmet.
Bilder:Kjell Johansson

Nyheter som eget rum med bad var stort på den tiden,
liksom uttag för radio och TV. Andra saker som kommunen framhöll i lokalerna
var läkarmottagning, fotvård och bibliotek. Sällskapsrum och matsal, var andra
viktiga saker. Köket fanns då som nu i källarregionen. Åldringar med bil
erbjöds till och med en p-plats. Hyresgästerna skull i stort sett sköta sig
själva. På den tiden verkade det på beslutsfattarna som att hyresgästerna
aldrig skulle bli äldre och drabbas av sjukdomar. Huset byggdes så. Men
vårdbehoven skulle öka och det som gällde från början kunde inte följas.

Norra Bergens äldreboende byggdes om efter ett antal
år så att det blev duschmöjligheter på varje rum. Tidigare hade personalen fått
tagit med hyresgästerna till källaren för bad. Det blev några färre rum, men
personal och de boende fick det mera lättarbetet. Vid den här tiden hade varje
boende ett eget hyreskontrakt. Minns att det ställde till problem för
ansvariga. De kunde inte flytta hyresgästerna till andra avdelningar utan
medgivande. Men det var kommunen själva som såg till att de boende fick egna
kontrakt. Det hade med statliga bidrag att göra. Det var mera ”lönsamt” för
kommunen med egna kontrakt, men som senare försvårade arbetet för ansvariga för
omsorgen.

I samband med uppförandet av Norra Bergens
äldreboende (det var namnet då) lades Finntorps ålderdomshem väster om staden
ned. Det hade funnits i 50 år. Ålderdomshemmet fanns tidigt i Askersunds by,
men brann ner till grunden i april 1920. Byggnaden i Finntorp uppfördes 1921 och
fick ersätta den gamla i ”byn”. I byggnaden på Finntorp hängde två porträtt,
ett på brukspatron Albert Cassel, Stjernsund och ett brukspatron Arvid
Bäckgren, Dohnafors. Och det fanns en orsak till det. De båda hade gett
kommunen stöd i det svåra läget när byggnaden i Askersunds by, brann ned.
Cassel donerade Finntorps gård och Bäckgren virke till från Dohnafors sågverk.
Senare donerades Cassel också skogsfastigheten Kryddängsmon till sockna som det
hette på den tiden. Kommunen arrenderade ut lantbruket fram till försäljningen
1973. I den Casselska donationen fanns inskrivet att skogen vid Finntorp skulle
ge ved till uppvärmningen av Landskyrkan.
När vedeldningen övergavs fick kommunen betala för den elektriska uppvärmningen.
Så fungerar det inte längre. Församlingen och kommunen har löst vedfrågan på
ett modernt och praktiskt sätt genom en uppgörelse.

När ålderdomshemmet, eller fattiggården som det hette på den tiden, fanns i Askersunds by.

Vid Finntorps ålderdomshem bodde många gamlingar i
samma rum, som det ofta var på den tiden i sådana byggnader. ”Fattighuset” var
en annan benämning i folkmun. Något som de gamla absolut inte vill till. Har
läst om när Finntorps ålderdomshem fick TV. Ledamöter från socialnämnden fanns
på plats med den nya apparaten. En fantastisks
upplevelse för de gamla. Något utöver det vanliga.

När TV:en kom till Finntorp

1973-Finntorp ute till försäljning.

Förhoppningsvis kommer det att byggas ett nytt
modernt äldreboende, till skillnad från Norra Bergens äldreboende med långa
smala korridorer och byggnader i flera våningar. Men så byggdes det på den
tiden. Nybygget kan gärna ligga centralt med närhet till service och
bibliotek. Tänker på mej själv. Jag är
inte där ännu, men visst vill jag ha när till böcker, bio och trevliga
utställningar när det är dags.