2014-09-11

Pressmeddelande

Gym blir nytt boende för
ensamkommande barn

AskersundsBostäder
AB har förvärvat den fastighet på Torebergsvägen i Askersund, som
AskersundsHälsan och Vätter Rehab Gym fram till i juli i år drivit verksamhet
i.

Detta för att bygga
om den till boende för ensamkommande barn.

Askersunds kommun har från den 1
augusti utökat avtalet med Migrationsverket om mottagning av 20 ensamkommande
barn i stället för 12. Kommunen tar emot både flickor och pojkar i åldrar från
14 till 17 år. Redan med den verksamhet som bedrivs idag är de nuvarande

lokalerna på Vältervägen mindre
lämpliga för ändamålet. Dessa kan med fördel byggas om till vanliga lägenheter
i markplan, vilket det finns stor efterfrågan på i Askersund. I den nya
fastigheten kan ett mycket bra boende skapas, med god närhet till både centrum
och

idrottsplats. Under den närmaste
tiden kommer projekteringen av ombyggnationen att fortsätta och om inget
oförutsett inträffar startar arbetet i höst.

Möjlighet finns att söka
statsbidrag för delar av investeringarna och kommunen får även statligt stöd
för den verksamhet som drivs för de ensamkommande barnen. Kommunens budget
belastas alltså inte av verksamheten. Fastighetens läge i direkt anslutning
till vår

förskola och med närhet till vårdcentralen
gör att kommunen även har ett långsiktigt intresse av att äga den för vidare
utveckling av staden.

Kommunstyrelsens ordförande Per
Eriksson (S):

– Vi skall
självklart ta emot dessa barn och ge dem en fin nystart efter allt de har
utstått.

Det känns bra
att vi utökar avtalet med Migrationsverket och tar emot fler barn än idag.

Fastigheten på
Torebergsvägen ger oss en god möjlighet att skapa ett bra boende som

fungerar för
både barn och personal.

Lite historia om
byggnaden.

Fastigheterna
som nu Askersundsbostäder får ta hand om vid Torebergsvägen var på 60-talet en
ganska stor arbetsplats för både män och
kvinnor. Elektrolux hade en del av sin montering i lokalen som nu ska användas
som lägenheter. Det handlade bland annat om tillverkning av termostater. Gamla repslagarlokalen finns kvar men är ombyggd invändigt. 1960 var det aktuellt
med nyanställningar vid ”lux”. Man skulle gå från 20 till 40 anställda.
Orderboken var fulltecknad Sex år senare lades verksamheten ner. Då hade
verksamheten funnits i 15 år.

1960

1966

April 1966 sista dagen på jobbet

Kommunen tog
över lokalerna till att börja med. Friskvården fanns där och på övervåningen
brottarna. Sedan många år tillbaka har byggnaderna varit privatägda . Leif
Linus och jag har plockat ihop lite
bilder från den tiden. Även lite från
tiden då repslageriet blomstrade.

Ove Danielsson