Förre rektorn vid Sjöängsskolan i Askersund, Bert
Stålhammar, kommer till IOGT-lokalen för att berätta om sina år på skolan.
Föreläsningen sker den 18 september.

Bild från Stålhammars Facebooksida

Ämnet är högaktuell just nu när en ny skolan ska byggas. Under Stålhammars
tid blev Sjöängsskolan mycket omskriven i den svenska pressen. Rektorn, och
senare professorn, kom med massor nya idéer och de som ville göra
studiebesök stod i kö.

Säkert blir
det en mycket intressant föreläsning. Stålhammar
kan nog räkna med ett många gamla elever dyker upp liksom lärare från den tiden. Många i dagens skola kan säkert också ha nytta av
Stålhammars ord. Han har alltid haft ett modernt tänkande när det gäller skola
och undervisning.

När Stålhammar var i Askersund var han också
politiskt aktiv i folkpartiet. Han satt i fullmäktige under den mest bråkiga perioden i kommunens historia. Kanske han har något att säga om det också.

Vill också nämna en kommande klädinsamling i
Askersund den 20 september, när jag ändå är inne på arrangemang.