Under
september månad finns en utställning om IFK Askersund i kommunbiblioteket. I
montrarna finns det bilder på föreningens många ungdomslag. IFK är en av
kommunens största ungdomsföreningar med massor av fotbollslag.

IFK:s P 01-02-lag. Ett av ungdomslagen som finns med på utställningen

Anledningen
till att IFK bjudits in till utställningen är deras 110-årsjubileum. IFK
startade sin verksamhet redan 1904. Vid utställningen finns också en skärm med
lite föreningshistoria.
—————————-

När jag ändå
är inne på utställningar och lite nostalgi kan nämnas att Leif Linus kommer att visa film om Kvarteret Verkstadens
historia på Sportbaren O`Learys som finns på området. Det blir fyra
tisdagseftermiddagar i september och två i oktober. Starten sker den 9
september.