I krönet på
Stadsbacken finns den ståtliga tegelbyggnaden som en gång i tiden användes som
Tingshus. Huset byggdes som privatbostad, men användes senare till
flickpensionen Fleur. När Tingshusperioden var över byggde Askersudsbostäder (Stiftelsen
Askersundsbostäder) om tegelbyggnaden till hyresbostäder. Men det var inte
självklart.

I början på 70-talet var det aktuellt att riva den
gamla fina byggnaden, som i dag är en prydnad för hela området. Som tur var
stoppades rivningsplanerna. Hyreshusen på kvarteret Prästgården skulle byggas.
I dag allmänt kallat för Tingshusområdet. Planen medgav en rivning av
Tingshuset för att ge plats åt en hyresfastighet med 12 lägenheter.

Att huset står kvar kan nog askersundarna tacka
dåvarande länsbostadsdirektören Eric
Samuelsson för. Han menade att huset skulle kunna bli ett trevligt inslag i den
nya miljön med hyreshus. Direktören vill också att det röda teglet på huset
pustats över till en ljusare färg. På den tiden vägde direktörers ord mycket tungt.

Tingshuset var mycket nedslitet i början av
70-talet. Ansvariga inom Stiftelsen menade att en ombyggnad skulle bli allt för
dyr i förhållande till antal lägenheter. Det hela ledde till som det brukar
göra i sådana här sammanhang till en utredning. Som i sin tur ledde till att
tegelhuset blev kvar.

Kände stadsplaneraren och fastighetsdirektören Axel
Dahlberg hade åsikter om planeringen. Inom branschen var han en verklig
höjdare. En verklig tung röst i debatten. Han hade arbetade för Stockholms
stad. Där hade han gjort betydande insatser för småhusbebyggelse. Dahlbergs verksamhet var helt knuten till trädgårdsstäderna i Bromma och
Brännkyrka, där han skötte stadsplaneringen.

Axel Dahlberg

Norströmsgatan 1860-talet.Till höger på bilden där IOGT finns i dag arbetade Dahlbergs morfar som apotekare

Dahlberg bodde i Askersund på ålderns höst. Han hade
anknytning till Askersund genom sin morfar som hade varit apotekare i staden.
Hustruns far hade vidare varit
komminister i landsförsamlingen.

Dahlberg ville att Tingshusområdet skulle bebyggas
med radhus. Han menade att höghus var en styggelse. I höghus skapas lägenheter
men inte hem. Dahlberg menade att höghus var en arkitektonisk avart som senare
tids barn kommer att skämmas för. Nu blev
inte husen i Tingshusområdet så höga. Något som säkert skulle ha glatt
radhusälskaren Dahlberg.

Bilden från 1969 då Tingshusområdet skulle bebyggas

I Bevarandeplanen för Askersund stad som kom ut 1993
kan man läsa att Tingshuset uppfördes 1908. Men jag har ett vykort med huset
stämplat 1901. Något att grunna på för forskare och intresserade. Någon kanske
sitter inne med svaret..