Parkeringsplatsen i korsningen Lilla
Bergsgatan-Norströmsgatan var för ett 10-tal år sedan en av de hetaste
byggtomterna i centrala Askersund. Men det blev inget av alla planer, men mer
om det senare.

Parkeringen blev kvar. Det byggdes aldrig några hyreslägenheter där.

Hyresfastigheterna på Fågelvägen ska rustas
grundligt. Arbetet ska igång den 1
september har Askersundsbostäder meddelat. Under tiden får hyresgästerna flytta
till andra bostäder. Flytten ombesörjer Erik Lindh på auktionsfirman i
Askersund. Upprustningen är välbehövlig.

För ett antal år sedan hade området dåligt rykte av
någon anledning. Kanske det var någon som inte skötte sig och sedan spreds
rykten om att allt var dåligt. Själv hade jag nära släktingar som trivdes
utmärkt där. Till lägenheterna hör en liten gräsplätt där man kan få plats med
trädgårdsmöbler.

Askersundsbostäder har inte byggt hyreslägenheter
under några år. Men nu verkar det ha lossnat. Senast blev 20 lägenheter i
centrala Askersund klara. 13 av dessa är uthyrda. Nya lägenheter är också på
gång i Åsbro. Även i Rönnshytta om förhandsbokningen visar att det finns
intresse. Hur det ser ut på den privata byggsidan känner jag inte till riktigt.

En av anledningarna till att jag skriver det här är
gamla byggplaner i Askersund som jag läst om och som gick i stöpet av olika skäl.
Askersundsbostäder ville för ett tiotal år sedan bygga hyresbostäder där gamla
Kyrkskolan (Hamnhuset) finns. Ritningar fanns framme, men det blev aldrig någon
lösning mellan de inblandande, kommunen och församlingen. Bostadsbolaget ville
riva det gamla huset för att ge plats för nya hus, men det fanns motstånd mot
det. Det gjorde att ledningen för bostadsbolaget kastade in handsken. Säkert
hade det blivit attraktiva lägenheter med utsikt mot Alsen. Jag skulle gärna ha
bott där.

Så här såg ett ritningsförslag ut till hyreshus intill småbåtshamnen.

Under samma period som den planerade satsningen vid Kyrkskolan var trycket stort på nya
hyreslägenheter. Då som nu. I den strategiska planen som antogs 2003 skulle det
byggas hyreslägenheter. Ord och inga
visor. Det var en plan som hade antagits av fullmäktige. Aktuellt område var då
kvarteret Båtsman i korsningen Lilla Bergsgatan-Norströmsgatan. Där finns en
parkering i dag. Och det gjorde det då också.

Ansvariga på kommunen vid den tiden förklarade att
en del frågor måste lösas innan man kunde gå vidare, men det skulle inte vara
några större problem. Men det blev
aldrig allvar av det hela. Tidigare fanns det förslag om att bygga ett
parkeringshus på samma plats, men det förslaget hamnade i papperskorgen.
Politikerna kunde inte enas. Majoriteten i fullmäktige kunde inte förlika sig
med ett parkeringshus i lilla Askersund. Det skulle bara bli för mycket av det
goda. Som alla kan se i dag blev det varken hyresbostäder eller parkeringshus i området intill gamla
Askersundsverken (O`Learys).

Förvaltningslokalerna i centrala stan byggde om till attraktiva lägenheter. En del har utsikt mot torget.

Det är sådant här som kallas uppföljning i
journalistvärlden där jag har min bakgrund. Ibland är det för dåligt med
uppföljningar tycker jag. Därför har jag gjort en insats i den här bloggen.