Askersundsgrabbarna Benny Öhrman och Ulf Eriksson
har strålat samman i sin gamla hemstad igen. Skinnkonstnär Benny har bott i
Amerika de senaste 18 år och Ulf , som nu kan tituleras farmare och smed, är bosatt i Australien sedan många år tillbaka. De båda är hemma tillfälligt besök. Varken Benny eller Ulf har
några planer på att återvända till sin hembygd i dagsläget. Det trivs utmärkt
med sin nuvarande tillvaro.

Ulf och Benny vid smedjan i Hembygdsgården

Båda är duktiga hantverkare och jobbar nu för att få
fram föremål till medeltidsveckan i Visby. Smedjan i Askersunds Hembygdsgård
har varit deras tillhåll den senaste tiden. I sitt sällskap har de haft ordinarie
smeden Lennart Holmström. Som också smider fina saker.
OBS! DET FINNS YTTERLIGARE TEXT OCH BILDER PÅ NA.SE UNDER ASKERSUNDSBLOGGEN. KOLLA GÄRNA DÄR