Det blev ingen ek på torget i
Askersund men väl en julgran en gång om
året. Kullerstenstorget i Askersund är
en livlig debatterad fråga både
nu och förr. Och det måste väl ändå betyda att torget är som en gammal kär vän som alla vill väl.
Men på lite olika sätt. Om kommittén för
prydnad av Askersunds torg fått som de tänkt sig på 30-talet hade en stor ek planterats mitt på torget.
Det skulle vara så mycket jord där eken planterades så att det skulle bli en
låg kulle med gräsmatta. I närheten av eken skulle de finns fyra belysningsstolpar.
Kommittén hade fastnat för några billiga stolpar som de sett i en katalog från Kockums järnverk.
Närmare bestämt på sidan 76 i katalog 2, bara som en lite onödig upplysning.
Belysningsstolparna skulle kosta 100 kronor styck. Montör Zachrisson skulle räkna på framdragningskostnader för el. Priset för
eken var 30 kronor.

40-talsbild vid torget. Bild från Leif Linus arkiv.

Det blev ingen ek på torget, men väl en julgran en gång om året.

Kommittén som bestod av en
rektor, en provinsialläkare, en teckningslärare, landsfiskalen, en kyrkoherde
och en köpman. Det var bara uppsatta personer i samhället som tydligen hade någon
kunskap om det vackra på den tiden. Som tur är har tiderna förändrats. Namnet
på köpmannen var Adolf Gunnar Lindborg och han gick inte riktigt i takt med de övriga
i kommittén när de gällde en fråga.
Och det gällde gångbanor över torget i diagonal riktning in mot den stora eken. Där skulle gångbanorna
mynna ut. Men det tyckte inte Lindborg. Ett fåtal lindar skulle också placeras
parallellt med sidorna på torget med ett lämpligt avstånd från Sundsbrogatan och
Storgatan

När förslaget kom upp till
behandling i stadsfullmäktige blev det precis inte några ovationer.
Stadsfullmäktige A R Norry dömde ut förslaget. Och på hans sida stod också
borgmästare Bretzner. Norry menade att en ek på torget inte skulle bli någon
prydnad, utan mera som en främling på villovägar. Norry kunde tänka sig en ek
om den hade varit 100 år. Vet inte
riktigt hur han tänkte där? Skulle man ha grävt upp och flyttat en så gammal ek
till torget? För mej är ek en ek hur gammal den är. Norry var också mycket negativ
till gångbanorna på torget. Gångarna skulle inte bli någon prydnad, snarare
tvärtom.

Borgmästare Bretzner, var också
motståndare till en ek, men kunde däremot tänka sig en minnestavla mitt på torget. Enligt
borgmästaren kunde en sådan tavla vara till stor hjälp för den som skulle hålla
föredrag på torget. All fakta stod då redan på minnestavlan. Ett slags manus,
fast i sten. Men om det förslaget var han ensam. Skulle det vara en minnestavla
skulle den sitta på väggen till Rådhuset var Norrys bestämda uppfattning.

Anledningen till att
kommittén just fastnat för en ek var enkel och logisk. Den kunde huggas ner om inte den skulle falla
alla i smaken när det gått några år. Och det var billigt. Kommittén vill också
pryda Torgparken med en vattenkastare. Det här var innan den nuvarande fontänen
fanns. Det hade funnits en tidigare, men som av någon anledning hamnat på Brandkårens vind. Trots att den var fullt
duglig. Den skulle helt enkelt tillbaka till Torgparken igen. Men det blev inte
så.

Herrarna i kommittén var
förmodligen mycket deppade efter stadsfullmäktiges möte. Samtliga förslag gick
på återremiss. Det enda förslaget som sedan genomfördes kom ordföranden Norry
själv med. Han föreslog en 4-armad
ljuskandelaber mitt på torget för
att det skulle bli lite ljusare mitt i stan. Norry tyckte att det var i väl
skumt på torget. Det restes senare en
ljuskandelaber. Först såg han till att kommitténs förslag hamnade i
papperskorgen, med hjälp av borgmästaren och några andra, för att sedan driva
igenom sitt eget förslag. På den tiden hade ordföranden i den politiska
församlingen tydligen mycket stor makt i småstaden Askersund.

Norrys kandelabrar förde dock
ingen tur med sig. När torget skulle rustas
inför 300-årsjubileet skulle Norrys
lampor plockas bort och placeras i Hembygdsgården. De var för
omoderna. Men allt gick snett. De som skulle plocka ner lamporna tappade
härligheten i kullerstenstorget. Och så var det färdigt med de kandelabrarna.
Det var bara att sopa ihop resterna för stadens anställda.

Kanske torgkommitténs förslag
med en ek mitt på torget ändå inte var
så dumt. Då hade det blivit lite liv och grönska i torgbilden . Men det är
klart att ett och annat löv kunde ha fallit på alla blanka bilar. Och sådant är
inte rolig…

OBS! Det finns flera bilder på NA.SE under Askersundbloggen. Gå gärna dit och kolla.