Askersunds kommun har polisanmälts för brott mot
ordningsstadgan av organisationen Askersund i Centrum. Det handlar om en
jordgubbsförsäljare som stått på fel plats. Enligt anmälaren finns det ett
avtal mellan parterna om var jordgubbsförsäljning får ske.

Jordgubbsförsäljaren det handlar om har tillstånd,
men han har stått på en plats där inte tillstånd finns. Platsen som är anvisad
finns vid rådhusentrén. Vid några tillfälle flyttade försäljaren ut sin kiosk
till Torgparken.

Ansvarig tjänsteman påtalade för försäljaren att det
var fel och bar själv tillbaka kiosken till rätt plats utanför rådhuset.
Försäljaren återkom dock till Torgparken. Nu har kommunen skriftligen meddelat
försäljaren att tillståndet kommer att dras
tillbaka om inte bestämmelserna följs.

Det kan ibland vara knepigt att sälja jordgubbar vad
jag förstår…