Brukar läsa gamla tidningar för att kolla lite hur
politiker, planerare och folk i Askersund tänkte då. Hur blev det?
Genomfördes planerna eller var det bara möten i onödan? Gamla tidningar är rena
uppslagsverken. Där finns facit på de flesta kommunala beslut.

Rubrik från 1969
Så här hade det kunnat se ut om politikerna fått sin vilja igenom för 45 år sedan. Ett tomt torg.

Torgbild av Anders Foglander. MC-träff och då är inte torget tomt.

För 25 år sedan så arbetade något som hette
generalplanekommittén med förändringar i
centrala stan. Tidningen till de här uppgifterna är från 1969. Siktet var då
inställt på att göra torget bilfritt från år 1990. En räkning av parkerade
bilar hade skett en vardagseftermiddag och då var 192 bilar parkerade i
centrala staden. Centrala staden var för kommittén i väster från Sundsgatan och
i öster Drottning Kristinas väg, i norr från Hospitalsgatan och i söder till
Norströmsgatan. Enligt framtidsberäkningarna skulle det behövas 715
parkeringsplatser 1990. Det här var innan förbifarten hade byggts. Alla trafik
gick genom staden.

Ett problem
som politikerna och planerna brottades med var rundkörning runt torget. I
förslaget ingick en breddning av Storgatan
utmed torget. Vidare skulle det skapas gågator utmed norra och östra
delen av torget. Sålunda ville kommittén omvandla Stöökagatan mellan Storgatan
och Väderkvarnsgatan, en del av Sundsbrogatan
och kvarteret Torgparken till gågator. Endast av transportteknisk art
skulle få bli kvar. Det skulle också innebära att taxistation som fanns på
torget måste flyttas. Förändringen var möjlig runt 1970 enligt kommittén.

Generalplanekommitténs ordförande vid den här tiden
var P O Holländer. En av stadens ledande politiker. Kommittén tittade också på
själva stadsmiljön. Vissa områden i
centrala stan skulle inte rivas. Helhetsintrycket av äldre bebyggelse skulle
bevaras. Som exempel nämndes kvarteret Lokatten, mellan Hospitalsgatan och
Stöökagatan. Sundsgården och Hamnmagasinet
ville man också slå vakt om. Landsantikvarie Gunnel Sylvan –Larsson hade hjälpt kommittén med en inventering av
den äldre bebyggelsen för att allt skulle bli rätt.

Vad blev det då av alla planer? Det finns en del
gågator, eller gårdsgator som det heter nu för tiden. Kvarteret Lokatten är
välbevarat med Borgmästarhuset som exempel. Hamnmagasinet rustades , liksom som
Sundsgården. Taxistationen flyttades. När det gäller det bilfria torget
tvingades alla tänka om när handeln runt torget utvecklades. Något som jag
själv kan sakna är en kiosk på torget som förr i tiden, eller är det bara nostalgi. Kiosken var en liten samlingspunkt för oss unga och
askersundare en gång i tiden. ”Vi syns vid kiosken”, var en vanlig fras. I dag
är det hamnområdet som gäller.

Kiosken på torget

Leif Linus har hjälpt till med bilder från sitt
stora arkiv.