Genom
fasadbeklädnad med asbestscementplattor har huset ursprungliga karaktär totalt
förvanskats. De hårda orden kan man läsa i bevarandeplanen för Askersunds stad
när det gäller fastigheten på Sundsgatan 8. Men det håller Magnus Karlsson på
att rätta till nu. Han har plockat bort de fula plattorna och ska klä huset med
trä som det var en gång i tiden. Magnus är inte riktigt färdig ännu på utsidan
av huset. Men var så säker, huset kommer att bli en prydnad för norra
hamnområdet inom kort.

Gården
brandförsäkrades första gången 1848. Stommen är av timmer men täcktes vid en
renovering i början av 60-talet med asbestsskivorna. Fram till 50-talet var
gården kullerstensatt. Nu finns istället en liten fin trädgård.

OBS! FLERA BILDER OCH MER TEXT FINNS PÅ NA.SE UNDER ASKERSUNDFSBLOGGEN. KOLLA GÄRNA DÄR. FRÅN DEN SIDAN FINNS DET OCKSÅ EN LÄNK TILL DEN HÄR SIDAN SOM ÄR MERA PRIVAT.