Målsättningen var
ett stort sammanhängande centralt
turist-och fritidscentrum från Husabergsudde fram till Hamnens Hus, eller
Kyrkskolan som var namnet på byggnaden när förslaget kom. Året var 1967 och bakom förslaget stod
fastighetsägaren, bryggarsonen och bandyspelaren, Ingvar Ulvenheim. Men han
ville gå ännu ett steg längre, med lägenheter och villor väster om riksväg 50
vid Nordhammar.

OBS! DET FINNS FLERA BILDER OCH MERA TEXT PÅ NA.SE UNDER ASKERSUNDSBLOGGEN.KOLLA GÄRNA DÄR