Förr i tiden tog Hagavägen
vid där Sundsbrogatan slutade. Bytet av gatunamn skedde i närheten av där återvinningsstationen finns i dag. Där
drog också järnvägen fram. Skiljelinjen var en järnvägsbom. Förmodligen var det
Skyllberg-Lerbäck-Askersundsbanans enda järnvägsbom.
Vad jag vet fanns det inte bommar på något annat ställe utmed banan.

När Sjöängsskolan byggdes ändrades
vägarna. Då klipptes Sundsbrogatan av vid
Ströms hörna och skolan. En ny
sträckning drogs från busstationen ut
mot Haga och då förlängdes också
Hagavägen som den är i dag. Men nu är det nyordningar på gång. Sundsbrogatan är
högaktuell igen. En del av Hagavägen försvinner och gamla Sundsbrogatan väcks
upp igen. Allt blir som förr. Ett nytt
kulturhus med skola ska ersätta Sjöängsskolan.

Sundsbrogatan på 50-talet

Vid gamla Hagavägen i närheten där badparkeringen finns i dag, låg förr
Vagnfabriken. I en del av den
byggnaden tillverkades bland
annat kartor med leksaksverktyg och så kallade ”besparingsringar”. Folk var rädda om sina dyra guldringar och avvände
till vardags istället de guldblänkande
besparingsringarna.

När Sjöängsskolan byggdes
blev det stridigheter om namnet. En politiker menade
att namnet Sjöängsskolan var helt fel. Sundboskolan var politikerns
förslag. Ett namn som gick långt tillbaka i Askersunds historia. Men majoriteten såg till att namnet blev
Sjöängsskolan. Nu är namnfrågan aktuell igen. Ett antal personer jobbar nu med att få fram ett bra namn på den
kommande skol-och kulturbyggnaden. En grannlaga uppgift. Kanske det är någon
som sitter in med lösningen? Utsmyckning av lokalerna är en annan fråga som
diskuteras.

Leif Linus har hjälpt till med bilder.

OBS! PÅ NA.SE UNDER ASKERSUNDSBLOGGEN FINNS FLERA BILDER