Badhuset i Askersund har varit en aktuell fråga
under många år. Fram till 1969 fanns det ett kallbadhus mellan Strandparken och
Borgmästareholmen. Det var en avdelning för män och en för kvinnor. Vad jag
minns som grabb fanns det stora kvisthål i planket som avslöjade allt mellan de
olika avdelningarna. Vill bara nämna det i förbigående. Istället för att rusta
revs huset under protester.

Svante Eriksson har simskola i kallbadhuset 1950

OBS! FLERA BILDER OCH MER TEXT FINNS PÅ NA.SE UNDER ASKERSUNDSBLOGGEN. KOLLA GÄRNA DÄR