Jordbruksområdena Lustenrust
och Närlunda i Askersund har på 40-50 år förvandlats till två stora
villaområden. Stig Roos, Nisse Alexandersson, och vilka det nu var som brukade
jorden kunde nog inte drömma om dagens villautvecklingen på den bördiga jorden.
Men stan köpte in jordarna och började sälja tomter till villabebyggelse. Och
det skedde helt utan proteser. Med facit i hand kan man väl konstatera att det
var ett riktigt beslut för att kunna utveckla kommunen. Det gjordes ett försöka
med villabebyggelse ute på Askersunds by, men efter kraftiga protester från
lantbrukare i området hamnade förslaget i papperskorgen. Åkermarken på byn
skulle användas till det den var avsedd för. Lantbruk.

Bild från 1947. Bakom husen växte villaområdena Lustenrust och Närlunda upp

Många askersundare har haft
funderingar över vad namnet för bostadsområdet Lustenrust kommer ifrån. Det är
lite udda och ovanligt. Varken jag eller kompis Leif Linus har löst frågan, men
det kanske finns någon som vet. I så fall hör av er så har vi löst upp en
knuten på namnproblemet. Leif Linus och jag brukar byta lite erfarenheter när
det gäller gamla Askersund. När det
gäller Närlunda så var namnet förr Bränniga. Rester från den stora stadsbranden
1776 kördes dit så namnet var logiskt. Uppgifter som Leif Linus hämtat in.

OBS! DET FINNS FLERA BILDER OCH MER TEXT PÅ NA.SE UNDER ASKERSUNDSBLOGGEN.KOLLA GÄRNA DÄR