Det ser ljust ut för Vattentornet i Askersund. En
medborgare vill i ett förslag att tornet ska lysas upp för att det ska synas i
mörkret från alla håll. Och ingen verkar ha något emot det. Först måste det
dock till lite byråkrati. Lägger med tjänsteyttrandena
i bloggen.