Det är viktigt med offentliga toaletter som
fungerar. Och särskilt då på helgerna. Ett tips till kommunstyrelsen i
Askersund inför sommaren. Annars kan det bli bråk och ersättningsanspråk. Som i
Tranås för några år sedan. Där sände en man in en räkning till ks för tvätt av
kläder. Han hade helt enkelt gjort i byxorna därför att inte toaletterna var
öppna. Han bad också om att det hela skulle diareföras, även om det kanske hade
varit lämpligare med en diarrenotering i protokollet.

Lägger med tidningsartikeln:

En av Askersunds öppna toaletter har tagits bort för att bevaras i Hembygdsgården. Den gröna byggnaden är kultur.