IFK Askersund kommer väl laddade till årets
fotbollssäsong. Förra året var IFK bara ett mål från att gå upp i division
fyra. Kanske det är dags i år med förstärkningar både på spelar-och
tränarsidan.

Senaste årens populäre tränare Mikael Åkesson är
kvar, men har nu fått hjälp av Heintz Malmarowski. Heintz har ett
fotbollsförflutet i Skyllberg och Åmmeberg, där han var stöttespelare. Skadade
Linus Börjesson återfinns också i tränarstaben, som nu också fått en ansvarig
för administrationen i Ann-Sofie Fahlström. Anders Hansson är
materialförvaltare.

Heinz Malmarowski och Mikael Åkesson ansvarar för IFK:s fotbollsträning i år.

På ungdomssidan växer IFK så det knakar. Förra året
hade klubben elva lag igång. Det fodras en stor ledarstab och mycket stöd från
kommunalt håll för att klara det stora ungdomsintresset för sporten. Vid
årsmötet för någon dag sedan så framgick att drygt 250 ungdomar hade deltagit i
verksamheten under det gångna året.

Ann-Sofie Fahlström ansvarar för administrationen av IFK:s seniorlag i fotboll.

Ett stort problem för IFK är kritning av alla planer
för seniorlag och alla ungdomslag. Det är fyra olika storlekar på planer som
måste ritas upp, kanske flera gånger i veckan. Så många ideella krafter har inte
IFK. Det är en stor uppgift där det krävs flera personer om det ska
skötas av frivilliga. Anläggningen är kommunal, men kritningen ingår inte sedan
ett antal år tillbaka av rättviseskäl. Ordföranden Petra Gustafsson letar med
ljus och lykta efter frivilliga krafter till kritningen. Den som är intresserad
kan anmäla sig till Petra. Hon har inget emot att det blir flera.

För att klara den växande verksamheten ekonomiskt
krävs det stora insatser och mycket jobb från styrelsen. Det stod helt klart
vid årsmötet. Och det fanns många idéer och förslag på hur det skulle gå till.

Parkeringsfrågan upp vid själva anläggningen vid
Solberga diskuterades också. För några år sedan lämnade en i person i
föreningsstyrelsen in ett medborgarförslag på en lösning som fullmäktige antog. Det rådde stor enighet om det. Förslaget gick ut på att plocka ta bort några onödiga häckar, för att lösa en del av
problemet. Fullmäktiges beslut har ännu inte fullföljts. Men det kommer säkert
vad det lider trodde de närvarande på årsmötet.