IFK Askersund är intresserade av den gula baracken
vid Sjöängsskolan. Skolbygget är igång och den måste förmodligen snart flyttas.
IFK har tidigare varit kontakt med kommunfolk om baracken. Brev har gått till
olika nämnder och styrelser. Förhoppningar om att få ta över byggnaden är
stora. Det skall väl sägas på en gång att det är en kommunal anläggning som IFK
använder.

Läs brevet nedan:

Om det blir så att baracken flyttas till Solberga
IP, så är det inte första gången en sådan byggnad har flyttas till en
idrottsplats. Under många år fungerade en barack som stod på rådhustomten till
omklädningsrum. Även den gången var det kommunen som ägde anläggningen och IFK
som använde den mest.

IFK var ägare till gamla IP men skänkte bort området
med löfte om en ny kommunal idrottsplats och ett klubbrum. Det tog många år
innan det löftet förverkligades, men nu är det som var tänkt från början. Nu är
det en kommunal idrottsplats som alla har tillgång till. Men det saknas
omklädningsrum vid fotbollsplanerna.

Det stora problemet vid förra barackflytten på
60-talet var att flytta den från centrum ut till gamla IP genom stan. Gatorna
är trånga och det fanns många skyltar som måste plockas bort. Allan Nordström
stod för den besvärliga flytten en sen kväll för att inte störa trafiken. Och
han lyckades med konststycket att få byggnaden på plats. En byggnad som var
mycket välkommen för oss som spelade fotboll på den tiden.

Allan Nordström förbereder flytten av baracken från rådhustomten på 60-talet.

Det var trång mellan husen när flytten gjordes.

Baracken på plats vid gamla IP. Byggnaden syns längst bort till vänster.

Flytten av skolbaracken blir betydligt enklare om
det skulle vara så. Det finns inte så många trånga gator att passera och
sparsamt med affärsskyltar. Och nu finns det säkert bättre maskiner att flytta
med än vad Allan Nordström hade att förfoga över.