Den moderna tekniken
kan göra att jag, ”Garvis”, Kenth och Tony, blir själva i Askersunds
fullmäktigesal tillsammans med
ordföranden Trodell och sekreterare Utter, framöver.

Det kan bli tomt i fullmäktige runt Ingrid Trodell och Johan Utter, om politikern så vill. Distansnärvaro är numera tillåtet.Bilderna är hämtade från kommunens egen tidning ”Bo i Askersund”.

Kommunallagen ger nämligen
ledamöterna möjlighet delta i fullmäktiges sammanträde på distans. Det är
tillåtet att ”riva av” ett sammanträde hemma vid köksbordet med en kopp kaffe om det skulle vara så. ”Riva
av” är kanske att ta i…

Men det måste ske genom ljud –och bildöverföring i
realtid. Och det måste ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor. Enligt ändringen i kommunallagen ska
en ledamot som deltar på distans anses vara närvarande vid nämndens
sammanträden.

Tidigare tyckte lagförfattarna att det kunde vara problem
med distansledamöter. De skulle kunna var hotade och tvingade att säga vissa
saker som inte övriga beslutsfattare kunde se. Men den synen har man kommit
ifrån.

Nu är det inte bara att köra igång direkt med
distansmöten, även om det finns möjlighet till det. Fullmäktige måste godkänna
det hela först. Även om det finns möjlighet så kommer det förmodligen dröja
mycket länge innan distansmöten genomförs i Askersund. Det måste till mycket
teknik som kostar stora pengar. Tekniken finns inte på Folkets hus just nu, men
kanske när nya skolan med kulturcentret byggs. Många tycker nog ändå det är
trevligare att träffas personligen i debatterna. Och ibland bjuder kommunen på
kaffe i Folkets hus.

Kommunsekreterare Johan Utter redogjorde för nyheterna
vid senaste fullmäktige. Han informerad också om partistödet, som är till för
att utbilda politikerna, ska kontrolleras hårdare. Fullmäktige ska besluta om
årliga skriftliga redovisningar om hur partistödet har används. Stödet är till
för att stärka den kommunala demokratin. Och då handlar det mycket om
utbildning.

Från mina journalistår minns jag att ett mindre
parti i Askersund som inte finns kvar längre, som delade upp partistödet bland
ledamöterna i samband med nedläggningen. En del av pengarna hade inte använts
till det som var meningen. Men det var för länge sedan. Sådant förekommer
förstås inte nu.

Sammanfattningsvis verkar det som jag, Garvis, Kenth
och Tony, inte behöver oroas för en tom fullmäktigesal ännu på några år. När det blir klart kanske det till och med finns möjlighet med distansåhörare.