OBS! Pressmeddelande från Askersunds kommun:

Kunskaps- och kulturcentrum är
Askersunds kommuns största satsning någonsin. Här kommer kultur, skola och
förenings-verksamhet samverka i nya och mycket fina lokaler.

Det är egentligen fel att tala om Kunskaps- och kulturcentrum som ett hus.
Det är ett helt kvarter! Ytan är cirka 12 000 kvm fördelat på tre plan och ett
källarplan med teknikytor. I kvarteret kommer upp till 500 skolelever och
mellan 80 och 90 anställda att ha sin arbetsplats. Alla funktioner som skall
flytta in i kvarteret finns idag på olika platser i Askersund. Nu kommer de att
samsas under samma tak och samnyttja många av ytorna, vilket ger ett effektivt
lokalnyttjande i en modern och rationell byggnad. Hela byggnaden är givetvis
tillgänglighetsanpassad.

Kvarteret kommer att innehålla många funktioner:

 • Skola
  för hela kommunens elever i årskurs 6-9
 • Särskola
 • Bibliotek
  och skolbibliotek
 • Elevcafé/fritidsgård
 • Storkök
  som förser hela Askersunds stads skolor, förskolor och äldreboenden med
  mat. Storköket kommer även vara öppet för entreprenörer för servering i
  samband med evenemang i multisalen.
 • Musikskola
  med ensemblerum, övningsrum och danssal
 • Miniaula
 • Hantverkssalar
  som kan användas av föreningslivet efter skoltid
 • Flexibel
  multisal med stor scen och plats för cirka 300, 350, 450 eller 500
  sittande personer beroende på hur den disponeras. I multisalen finns även
  digitalbio.


Fasad söder

Fasad nordväst

Entré

Skolmiljö

Gamla bilder från skolområdet: