Föräldrarna till barnen vid Närlundaskolan tycker
inte att barnen ska behöva famla i mörkret längre vid skolgården och skolans
rondell. Föräldrarna är rädda för
barnens säkerhet och har därför skrivit till kommunen om att åtgärda det hela.
I dag ligger cykelparkeringen i mörker. I närheten finns en rondell som är
ganska flitigt trafikerad med allt vad det kan innebära för barnen. Skolgården
är också dåligt upplyst enligt föräldrarna, som också sänt med en namnlista.

En annan skrivelse med namnunderskrifter som
kommunen fått in handlar om Bastedalen. De som skriver-och de är många- vill
att det ska genomföras en ny miljökonsekvensbeskrivning när det gäller
Bastedalen, Emmekärr, Skyrsta , och Vettra. Oron från de som skrivit på
listorna är att området ska bli överexploaterat. Det är aktuellt med 70 nya
tomter. 10-15 skulle vara mera lämpligt anser de som skrivit.