För i tiden kretsade det
mesta i Bastedalen, kring tegelbruket, sjöfarten, fisket och det stolta
bandylaget. Barnkolonin Villa Vättra får heller inte glömmas. På 60-talet lades
bruket ned. Efterfrågan på ”riktigt” tegel hade minskat kraftigt. Hargeteglet ersattes
på många håll av den då moderna mexistenen. Det var ett hårt slag får
Bastedalen.

Bilden från 2011

Tegelbruksarbetarna fick jobb
på Hammars glasbruk. Tyvärr blev många arbetslösa på nytt när PLM stängde
glasbruket i början på 90-talet. Bastedalen har förvandlats helt. Dagens
sjöfart handlar mest om fritidsbåtar. Spåren efter bygdens hjärta, tegelbruket,
är nästan helt borta. Personligen tycker jag det var synd att man inte sparade
lite av den gamla tegelbruksbyggnaden. Om inte annat för att påminna dagens
generation om vad de som bodde i Bastedalen levde och försörjde sig av. I stort
sett jobbade alla som bodde på orten vid tegelbruket. Industriminnesmärken av
det här slaget kan aldrig vara fel att visa upp.

I dag kretsar det mesta i
Bastedalen kring Pia Stenströmmers Kinapark med dess konferenshotell, och
bostadsbyggandet på tegelbrukstomten vid sjön.
Under mycket lång tid har det funnits planer på att bygga på
tegelbruksområdet, men överklaganden, konkurser och problem med vatten-och
avlopp har satt käppar i hjulet för de som ägt området genom åren. Tidigare
fanns det planer på ett stort antal fritidshus. Nu är det permanent boende som
gäller. Det har växt upp ett antal nya
hus på senare år. Det har funnits och finns hård kritik mot sprängningar i
berget strax intill det gamla tegelbruksområdet. Många kan inte förstå att man
fått tillstånd att spränga bort berg för att ge plats för hustomter. Men det
har man fått. Framtiden får utvisa om det blev lyckat eller inte.
Äldre bild från tegelbruksområdet

OBS! Det finns flera bilder och mer att läsa på na.se under Askersundsbloggen. Går gärna dit och kolla.