Bara en liten påminnelse om att det är dags att kolla över hästar och slädar inför den stundande julottan. Så här kunde det se ut förr. Det var på den tiden det fanns snö och ogrusade vägar. Det är lite svårare att genomföra en slädtur till kyrkan i dag.