Stora Bergsgatan på 50-talet. Husen till höger är borta. Stadsbilden har helt förändras i området. På den tiden var det noga med att kvarteren skulle vara tätbebyggda med hus och smala ingår till gårdarna. Så är det inte nu. Det är bara att titta på hur området ser ut i dag. Bättre eller sämre….