Landskyrkan i vinterprakt. I förgrunden syns stoppen till tåget. Det gick vagnar med gods fram till båtarna. Isen har lagt sig i sundet . På andra sidan syns timmerstaplarna. Delar av broräcket finns nu uppsatt i Hembygdsgården.