Den gula
restaurangbyggnaden Sundsgården vid
Sundsbron tillhör i högsta grad Askersunds stadsbild. Askersunds Stadshotell i
all ära, men Sundsgården vid Sundsbron
var ett lika populärt ställe när det begav sig. Om inte ännu populärare. Allt
var lite enklare där. Ett hotell är ändå ett hotell. Och nu är det bara
Sundsgården som finns kvar. Gamla Statt har blivit servicehus. Och ett nytt
modernt hotell finns på andra sidan
bron.

Sundsgården var ett andra hem
för många inom föreningslivet. Och mycket berodde det på källarmästare Anton-Pelle Pettersson. Det är ett mycket
gammalt hus som restaurangen är inrymd i. Byggnaden brandförsäkrades första
gången 1828. Sundsgården drevs som restaurang, möteslokal och festlokal fram
till mitten av 60-talet, då lokalen togs över av en möbelhandlare. Gamla
Sundsgården blev ett möbellager fram till i mitten av 1990-talet, då krögaren
Åke Olsson tog över. Han rustade och såg till att Sundsgården blev vad det en
gång varit. Nämligen en restaurang. Den gamla festsalen återskapades. I dag ägs
restaurangen av familjen Dalheim.

PS! Mera text och bilder finns på na.se under Askersundsbloggen. Gå gärna dit och kolla