Hyresgästföreningen
i Askersund bjuder in till trygghetsvandring i centrala stan tisdag den
17 december. Starten sker vid Loggatan
kl 17. Vandrarna ska titta på
gatubelysning, hål asfalterade gångvägar och trottoarer. Skymmande träd
och buskar är en annan sak som ska
kontrolleras.

Förutom Hyresgästföreningens medlemmar
kommer polis, folk från
Askersundsbostäder och kommunen att delta. Andra som är intresserade får naturligtvis också gå med på vandringen.