Det är något
visst med flickorna i Askersund! Författare G. H . Melin var på det klara med
det redan 1912. Då kom han ut med 25-öresboken ”Flickorna i Askersund”
på Albert Bonniers förlag. Det är en berättelse från Karl XII:s tidevarv.

OBS! Det finns mera och text och bilder på na.se under Askersundsbloggen. Gå gärna dit och kolla.