Tullplan i Askersund innan hyreshusen byggdes. Där låg Engdahls trädgård. Växthusen syns på bilden. I det området har det skett stora förändringar sedan bilden togs på 60-talet.