Gamla Hamnmagasinet i Askersund har blivit
något av kulturens högborg. Något
som hamnjobbarna en gång i tiden
knappast kunde drömma när de slet
med lasten från båtarna i hamnen. Då var
byggnaden just ett magasin. Men det
skulle komma andra tider.
PS! Det finns mer att läsa och fler bilder på na.se under Askersundsbloggen