Det senaste dygnets mildväder har gjort att snön börjat rasa från taken. Hör det dunsar utanför fönstret mest hela tiden. Vet inte hur det fungerar i dag, men på 50-talet var man noga med att åtminstone hålla rådhustaket snöfritt. I dag ser man ofta att fastighetsägare ställer ut varningsstolpar för ras ute på trottoarerna. Det är enklare, mindre farligt och billigare , än att skicka upp folk på taken. Men frågan är vilket som är mest praktiskt för de som ska ta sig fram på trottoarerna…