Det går att bråka om allt om
man så vill. Även när det gäller
luciafirandet som ska vara en stilla
och stämningsfull högtid. Med
vacker sång som ska leda till en tår i
varje ögonvrå. I mitten av 50-talet blev det tårar av annat
slag när det gällde luciafirandet i
Askersund. På den tiden var lucia en
stor högtid som nästan berörde alla.

Bild från 50-talet ur Leif Linus arkiv. Ernst Skoog är kusk.

Lottakåren och Askersunds -Tidning, hamnade verkligen i luven på vandra. IFK Askersund blev också indragna i bråket.
Det hela ledde bland annat ledde till
att Levi Karlsson ”den Blyge”, skrev en
dikt med tillhörande teckning om bråket.

OBS! Mer text och bilder finns på na.se under Askersundsbloggen. Gå gärna dit