Gamla Sundsbrogatan
i Askersund håller på att
återskapas. Den ska ersätta delar av Hagavägen som nu har raderas bort ur gatubilden. Ett
tydligt bevis på det är gatuskyltarna
plockats ner. Kommunen förbereder inför det kommande skolbygget, som också ska innehålla
lokaler för kulturen.

Sunsbrogatan mot Haga försvann när Sjöängsskolan byggdes. Beslutsfattarna
ville inte ha en gata med biltrafik
som gick in på skolområdet. Då byggdes
den del av Hagavägen som nu plockats bort. Men nu är man tillbaka till det gamla.

Fullmäktige
godkände också på måndagskvällen detaljplanen för
nybygget. Förhoppningen är att
bygget ska vara igång i början på nästa
år. Enligt vad politikerna sa i fullmäktige var att det skulle dröja 18
månader innan huset ska var klart för att tas i bruk. Kommunen jobbar också med planer för ett nytt moderna
äldreboende. Det finns planer på att det
ska byggas på nuvarande skoltomten vid
Sjöängsskolan. Men till det bygget är
det ännu en bit kvar.

Ett gammalt vykort på hur det såg ut förr. Sundsbrogatan gick rakt ut mot Haga fram till järnvägskorset i närheten av Reningsverket. Till höger syns gamla Folkskolan.