Kommunalrådet Per Eriksson och Hembygdsföreningens
ordförande Lennart Sondér har gjort en gemensam insats
för att rädda det lilla gröna
”konstverket” i Strandparken. Kanske det inte resulterar i något delat
kulturpris , men hur som helst är det en kulturinsats av det mera ovanliga
slaget. Det handlar om urinoaren, eller som folk i allmänheten säger lite rått
, pissoaren. Den är från 1920. Vad jag förstår finns det inte så många
”konstverk” kvar i Sverige av samma slag.

Hembygdsföreningen ska ta hand om den gröna kuren, men om
den kommer att användas som i dag är
mera oklart. Men blir det nödvändigt, om man säger så, går det väl alltid att
ordna en plats i någonstans i Stadsparken.
Kuren kan inte stå kvar på sin nuvarande plats när det
nya kultur –och skolbygget börjar ta form.

Ledningsarbetet för det blivande kultur-och skolbygget är
också i full gång. Det har gjort det
lite knepigt för nödiga personer att ta sig in till den gröna bygganden . Cementrör och jordhögar omgärdar den gamla
byggnaden som så många haft glädje av
genom åren.

OBS! Mer text och flera bilder finns på na.se under Askersundsbloggen