Öppet brev till Per Eriksson,

Vi är många i kommunen som är
mycket kritiska till affärsuppgörelsen och försäljningen av Lerbäckshemmet och
vi vill därför ställa följande frågor:

1.
Med tanke på
storleken av denna mycket känsliga affär är vi förvånade och undrande över att ni inte sökt
konsensus över partigränserna. Varför har ni inte gjort det?

2.
Varför valdes
inte det bästa anbudet där kontant betalning erbjöds? Eller varför fick inte
alla köparna samma fördelaktiga villkor?

3.
Affärsuppgörelsen
som beslutats om, godtogs med endast 200.000 kronor i handpenning. Praxis i Sverige
är 10%, alltså 590.000 kronor. Varför blev handpenningen så låg?

4.
Slutlikviden för
köpet som är inskriven i kontraktet ska betalas 2015! Varför inte vid
tillträdet? Varför agerar Askersunds kommun bank åt köparen?

5.
Innebär detta att
i stort sätt alla kommuninvånare, med eller utan kreditvärdighet, kan göra
samma goda affärer?

6.
Tidigare fanns en
paragraf att kommunstyrelsens ledamöter slutligen beslutar i liknande affärer,
vart tog den paragrafen vägen?

Askersund den 4 november 2013

Annika
Bäckgren

Gunbritt
Edqvist

Christina
Müntzing

Calill
Ohlson

Lena
von Heidenstam