Lite kommunalt

Bertil
Boo

I Askersund måste det finnas ett minnesmärke över bygdens egen storsångare Bertil Boo.
Initiativtagare till en staty är Björn
Palmqvist och Christer Folkesson. Den 16 januari ska 100-årsminnet av Bertil
Boo hållas i Askersunds Folkets hus.

Det fodras en del pengar för kunna beställa en
staty. Förhoppningen är att så många som möjligt ställer upp och jobbar för ett
Bertil Boo-minne. I dagarna har Björn
och Christer skrivit till Askersunds kommun om en medverkan. Eller mera
formellt, man har gjort en hemställan. Inledningsvis kanske kommunen kan döpa en gata, väg eller en plats på ett torg eller
annan yta efter Bertil Boo. Det är i alla fall vad Björn och Christer vill till att börja med.

Namnförslag
till KKC

Kommunen har efterlyst namnförslag till den nya
Kultur-och Kunskapscentret. Margareta Englund har lämnat in förslaget
Askersunds skola och kulturhus (ASK). Enkelt och lättförståligt. Förkortningen
ASK anspelar också på bygdens träd.

På na.se under Askersundsbloggen finns ytterligare artiklar. Kolla gärna där.
Också.