2013-10-28

Pressmeddelande
från Askersunds kommun

Askersunds turistwebb
rekonstrueras

mycket snabbare än väntat

I förra veckan drabbades
Askersunds kommuns turistwebb www.visitaskersund.se av ett

stort tekniskt fel, som
resulterade i att hela webbplatsen enligt uppgift var försvunnen.

Nu visar det sig att
rekonstruktionen kommer att gå snabbare än väntat.

Det första budskapet från våra konsulter var att
inget material fanns kvar och att

informationen på webbplatsen måste byggas upp igen
från grunden. Glädjande nog har deras

fortsatta efterforskningar gjort att olika fragment
av informationen har kunnat sammanfogas

till en helhet som nästan helt motsvarar det
tidigare innehållet. Webbplatsens interlänkar

måste dock byggas upp på nytt, vilket just nu pågår
för fullt.

Vi är mycket lättade över denna utveckling och ser
fram emot att snabbare än väntat kunna

återlansera vår turistwebb. Vi vet ännu inte när
arbetet är färdigt, men siktar på att ha det

mesta klart under den närmaste månaden.

Turist- och evenemangsbyrån svarar förstås som
vanligt på frågor och skickar material till

våra besökare för att minimera problemen på webben.