2013-10-21

Pressmeddelande

Askersunds turistwebb drabbad

av allvarligt tekniskt problem

I våras
lanserades Askersunds nya turistwebb, www.visitaskersund.se

Vi har fått
mycket god respons från besökare och företag. Nu har sidan drabbats av stora
tekniska problem.

Problemet bottnar i två av
varandra oberoende händelser. Hela webbplatsen har raderats och vid samma
tidsperiod har backupfunktionen inte fungerat. Detta innebär att hela
webbplatsen

kommer att behöva fyllas med
material igen från grunden.

Nybyggnationen av sidan kommer
att inledas så snabbt som möjligt och materialet kommer att lanseras
successivt, i takt med att det produceras. Kontaktsidor till turismföretag som boende
och restauranger kommer att prioriteras. Därefter följer evenemangskalender och
uppgifter om besöksmål, trycksaker och liknande. Det är idag omöjligt att säga
när den nya

webben är helt lanserad men
ambitionen är att jobba med en väl avvägd kombination av hastighet och
kvalitet.

Turist- och evenemangsbyrån
svarar förstås som vanligt på frågor och skickar material till våra besökare
för att minimera problemen på webben.

Näringslivschef Henrik Olofsson:

Detta är ett
mardrömsscenario. Två av varandra oberoende fel sammanfaller så att hela
webbplatsen raderas och arbetet måste göras om. Vi är just nu väldigt bedrövade!
Efter att ha konstaterat faktum är vi dock inställda på att snabbt bygga upp
webbplatsen igen och göra den ännu bättre än den var innan ”kraschen”. Det

känns som en
tröst i bedrövelsen att problemen inträffar under lågsäsong så attturistwebben
kan vara i full drift igen i god tid innan sommaren.