2013-10-15

Pressmeddelande

Lerbäckshemmet säljs till lokal
företagare för etablering av asylboende

Efter utvärdering av de bud som
inkommit till kommunens mäklare har beslut fattats om att sälja Lerbäckshemmet till den
lokala företagaren Rolf Dahlielms företag URDA Holding AB

för etablering av asylboende.
Rolf Dahlielm driver i dag asylboende i Askersund och harmycket goda vitsord från
Migrationsverket. Verksamheten i Lerbäck kommer i första hand att ta emot familjer och
ensamkommande kvinnor.

Asylboendet i Lerbäck kommer att
drivas på entreprenad av Dahlielms företag på uppdrag av Migrationsverket. Den gästskola
och förskola som kommunen bedriver för asylsökande,ersätts fullt ut av
Migrationsverket. Budgeten för Askersunds kommuns andra verksamheter som skola, vård och omsorg,
påverkas alltså inte vid etablering av ett asylboende.

URDA Holding AB planerar att inom
en snar framtid bjuda in ortsbefolkningen till ett

informationsmöte om etableringen.

Kommunstyrelsens ordförande Per
Eriksson (S)

Kommunen har omorganiserat
sina äldreboenden för att klara kvalitet och ekonomi.

Beslut om
nedläggning och försäljning av Lerbäckshemmet togs i politisk enighet i

samband med
budgetarbetet 2012. Kommunen har i dag beslutat att sälja

anläggningen
till URDA Holding AB, då boendet har alla förutsättningar att drivas på

ett seriöst
sätt. Vi står fast vid att även vår kommun skall ta emot familjer som kommer

till vårt land
från vidriga förhållanden och under en period behöver en fristad. Jag

tror vi kan
berikas mycket av de nya människor vi kan lära känna, om vi bara vågar

och vill!

Kommentar:

Kommunstyrelsens ordförande Per
Eriksson (S) 070-696 79 22

URDA Holding AB,
Rolf Dahlielm, 070-509 66 88