Förre polismästaren Håkan
Jaldung, har vid sidan av sitt tuffa ledningsjobb vid polisen ägnat sig åt
lokalhistorisk forskning. Som pensionär har han utvecklat sin hobby.
Forskningen har resulterat i intressanta uppsatser och flera är på gång. Jaldungs arbete komma att resultera i en bok.
Många väntar på det.

Den 5 november kommer Håkan
till Olshammarsgården för att presentera
sin lokalhistoriska forskning kring Olshammar, Aspa, Algrena
Åboholm och Igelbäcken. Det är Olshammars intresseförening och Olshammarsgården som står för
arrangemanget. Det blir en intressant föreläsning. För någon vecka föreläste
Håkan för folk som sysslar med veteranjärnvägar. Han fick en halvtimme på sig, men
åhörarna ville höra mera. Efter en och en halv timma var han tvungen att bryta, men folk var med
ut till bilen och ville prata mera. De har nu chansen i Olshammar.

Jaldung har bland annat kommit
ut med en mycket läsvärd uppsats om persontransporter i sydvästra Närke.
Uppsatsen handlar mycket om Axel och Gösta Andersson som var privatchaufförer
hos Munksjö Aspaförvaltning. Underlaget till uppsatsen bygger på intervjuer med
Gösta ”Gösta chaufför” Andersson och
hans fru Barbro. Uppsatsen har tryckts upp till ett litet trevligt häfte och är riktigt
illustrerat med intressanta bilder. Både
på fordon och människor.

Axel och Gösta körde under de drygt 70 åren som verksamheten
pågick många vackra bilar av olika
fabrikat. Det var en väl fungerande
verksamhet. Samhällsutvecklingen gjorde dock persontransporterna försvann.
Företagsledarna började köra sin egna bilar.

Håkan är uppväxt i Olshammar,
men lämnande orten redan på 60-talet. Men han har aldrig glömt sina rötter och
sitt ursprung. Sedan lång tid tillbaka är han och hustrun bosatta i Uddevalla.

Polisjobbet har han lämnat
bakom sig. Förutom forskning ägnar han sig åt en del utbildningsuppdrag på
konsultbasis. Mest då utomlands. Han har tillbringat många heta kvällar på
hotellrum i varmare länder vid datorn för att skriva lokalhistoria.

-Jag jobbar längs två linjer med mitt hobbyintresse. Det
som jag arbetat längst med är ”Heidenstam och Olshammar”. Mitt samarbete med
folk från Aspa och Olshammar, samt med Övralidsstiftelsen har varit mycket
givande, förklarar Håkan.

-Mitt andra
huvudinriktning gäller främst
transporthistoria i sydvästra Närke. Det som intresserar mej särskilt är just
övergången från det gamla
brukssamhället i Aspa till ett modernt
industrisamhälle i Olshammar under första hälften av 1900-talet, upplyser Håkan

En av uppsatserna handlar om Ehns
busstrafik i Olshammar. Sven Ehn avled i november 2007. Håkan hann i stort att
färdigställa sin uppsats innan Sven Ehn avled. Han träffade bussägaren många
gånger för att prata busstrafik.

-Det var en stor upplevelse
varje gång, särskilt som vi inte hade haft närmare kontakt med varandra sedan 60-talet. Transportföretaget som han lämnade efter sig är ett mycket fint
företag, med en modern busspark, berömmer Håkan, som ser fram mot att komma ”hem” och föreläsa.

Ove Danielsson