TVÅ SIDOR AV SAKEN NÄR DET GÄLLER LERBÄCKSHEMMET

2013-10-08

Pressmeddelande

Beslut
om försäljning av Lerbäckshemmet

förbereds
under veckan

Askersunds kommun utvärderar just
nu de anbud som inkommit inför försäljning av Lerbäckshemmet. Beslut planeras
att fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott måndag 14

oktober. Fyra av anbuden bygger
på att etablera boende för asylsökande och ett på etablering av äldreboende med mera.
Fastighetsförsäljningar genomförs via mäklare och inte genom

offentlig upphandling som tillämpas
när kommunen köper varor eller tjänster.

Fastigheten har legat ute till
försäljning hos mäklare i cirka sex månader och det har stått varje anbudsgivare fritt att
komplettera sitt anbud under hela försäljningstiden. Beslutet om vem

som får köpa fastigheten kommer
att tas utifrån anbudssumma och verksamhetsidé. De fyra anbud som bygger på asylboende
ligger relativt nära varandra prismässigt, varför

prioriteringen mellan dem kommer
att göras utifrån anbudsgivarnas referenser. Det alternativ som rör bland annat äldreboende
har en avsevärt lägre anbudsnivå.

Kommunen vill också passa på att
bringa ordning i den debatt som råder kring kommunens ekonomi avseende asylsökande. De
verksamheter som kommunen bedriver för asylsökande,

gästskola och förskola, ersätts fullt
ut av Migrationsverket. Budgeten för Askersunds kommuns andra verksamheter som
skola, vård och omsorg, påverkas alltså inte vid etablering

av ett asylboende.

Kommentar:

Kommunstyrelsens ordförande Per
Eriksson (S)

Kommunchef Madeleine Andersson.

————————————————————

MOBILISERING RÄDDA LERBÄCKSHEMMET

7 OKT 2013
– NU ÄR DET BRÅTTOM!!!

INSAMLINGEN FORTSÄTTER IDAG OCKSÅ

ARBETSGRUPPEN LERBÄCKSHEMMETS VÄNNER
ARBETAR MED ETT KONCEPT FÖR ATT RÄDDA HUSET ÅT BYGDEN.

ALTERNATIVEN ÄR ASYLBOENDE FÖR 120
PERSONER ELLER LERBÄCKSBYGDENS SERVICEHUS, DÄR VI GEMENSAMT
ÄGER OCH BESTÄMMER. VI BEHÖVER NU AKUT
EKONOMISKT STÖD FÖR ATT KUNNA VARA MED PÅ BANAN!

OM VARJE FAMILJ ELLER FÖRETAG BIDRAR
MED 10 000 KR ELLER MER KAN VI BEHÅLLA LERBÄCKSHEMMET ÅT LERBÄCKSBYGDEN . FINNS DU BLAND DE 1300 PERSONER SOM SKREV PÅ
VÅRA PROTESTLISTOR?

Sonja Cederlöf

————————————-

MOBILISERING RÄDDA LERBÄCKSHEMMET

6 OKT 2013
– NU ÄR DET BRÅTTOM!!!

ARBETSGRUPPEN LERBÄCKSHEMMETS VÄNNER
ARBETAR MED ETT KONCEPT FÖR ATT RÄDDA HUSET ÅT BYGDEN. VI HAR LÄMNAT ETT
ANBUD TILL KOMMUNEN, SOM AVSER ATT SÄLJA BYGGNADEN TILL BESLUTAT PRIS.

NU BEHÖVER VI DIN HJÄLP FÖR ATT KLARA
FINANSIERING-EN. FINNS DU BLAND DE 1300 PERSONER SOM SKREV PÅ VÅRA
PROTESTLISTOR? HJÄLP OSS ATT BEHÅLLA BYGG-NADEN
I LERBÄCKSBYGDENS HÄNDER! OM 200
FAMILJER KAN SATSA MINST 10 000 KR ELLER MERA TROR VI ATT VI KAN KLARA AV
KÖPET.


FÖR ARBETSGRUPPEN

Sonja Cederlöf