Spärra av
badplatserna i Alsen med
bojar. Det skulle hindra båtar att komma in i de olika områdena, om
det nu inte finns båtägare som förstår
det själva. I farleden in till
Askersunds hamn finns två badplatser ,
Borgmästareholmen och Husabergsudde.

Badplatsen på Borgmästareholmen har blivit populär. Barnens Egen Ö som holmen också kalls av några. Reklamskyltarna på paviljongen visar också att det finns något för vuxna.

Förslaget kommer
från socialdemokraten Johan
Calais i en motion till fullmäktige. Bojar skulle förhindra båtar att åka in till badplatserna. Samma problem
finns vid Hagabadet även om inte den platsen är nämnd i motionen och att det
inte är någon farled. Men problemet
finns.