Askersunds kommun kommer att gå med i föreningen L&SEK. Medlemsavgiften är
5 000 kronor. Jag och många med mej
undrar förstås vad det är för typ av förening. Och varför ska man vara
med där. Beslutade mej för att ta reda på det. Grävarbetet var enkelt. Det var
bara att läsa det kommunala handlingarna,
men det kanske inte är så många som gör det.

Förmodligen
är det en störning från tiden som journalist och kommunalbevakningen.
Kommunalsekreterare Johan Utter och hans
trevliga gäng har vänligheten att fortfarande sända över handlingar till mej.
Och den läsningen är så god som någon.

I handlingarna till kommande
fullmäktigesammanträdet i Hammar, finns
också ett ärende som har titeln ”programbeskrivning för nytt vård-och omsorgsboende”.
Det har väckt många funderingar. Flera
har talat med mej om det trots att jag bara är en enkel bloggare.
Informationen verkar inte ha nått alla berörda.
Där har ansvariga för socialkontor
och nämnd tydligen lite att
förklara.

Men det jag skulle skriva om var föreningen L&SEK.
Förkortningen står för ”Lokal
Utveckling&Social Ekonomi” i Örebro län. Det är en ideell förening som samlar intressenter och aktörer för att stärka villkoren för lokal utveckling. Och social ekonomi vad
det nu innebär i praktiken. Är inte så insatt i det. Det handlar också om upplysningsverksamhet, när det
gäller EU:s fonder och andra projekt. Föreningen har ett samarbetsavtal med
Regionförbundet i Örebro län.

Askersunds kommun ska ta medlemsavgiften ur anslaget
för glesbygdsstöd.