Lerbäcks
hembygdsförening och ägarna till
Lerbäcks Gård hade bjudit in till plöjningsdag, med en rad sidoarrangemang på
det stora gärdet. Det var plöjning både med häst och traktor. Och det kom
massor av folk till gärdet i det vackra vädret. En gammal skördetröska från
Vretstorp kördes för fullt. Och den
fungerade fortfarande utmärkt.

OBS! DET FINNS MÅNGA BILDER OCH MER TEXT PÅ NA.SE UNDER ASKERSUNDSBLOGGEN. KOLLA GÄRNA DÄR.