Lindbomossen vid den södra infarten till är ett bättre alternativ för placering av en ny Återvinngscentral tycker de som bor ute på Askersunds by.

Skrivelsen ovan kommer från ett antal personer som bor i Askersunds by och kan bli grannar med den planerade Återvinngscentralen på Ullavi. De vill att kommunen följer Sydnärkes byggförvaltings råd om en placering istället på Lindbomossen. Skrivelsen överlämnades till kommunen med en muntlig information om att ärendet skulle överklagas. Kommunen har lämnat ärendet vidare och betraktar skrivelserna som en överklagan.
PS! Hoppas den scannade texten går att läsa annars får jag göra om det hela.