Som det ser ut i dag

Ingen kommer
längre att behöva sätta bort halva dagar för slänga lite skräp vid
återvinningscentralen vid Vapenvägen i Askersund. Kommunen ska satsa på en central ute på Ullavi till våren. Det ska gå lätt och
smidigt att bli av med sitt skräp. I anslutning till centralen ska byggas en lokal
för Återbruket Bumerangen. En satsning som enligt NA:s papperstidning
beräknas kosta 11 miljoner kronor. Ännu har inte fullmäktige tagit
beslut i ärendet, men har det manglats igenom kommunstyrelsen lär det inte vara några problem. Alla vill ju ha en förbättring.

Läget har
varit akut länge. Det måste till en ny återvinningscentral för att tillfredställa
medborgarnas behov. Som alltid har det föregåtts av en utredning. Frågan har varit på vilken
plats den nya centralen ska
ligga. Och nu har politikerna i tekniska
nämnden kommit fram till att Ullavi måste
vara det bästa stället. Sydnärkes byggförvaltning hade helst sett en
placering ute på Lindbomossen, men det var vad byggförvaltningen tyckte. Askersundspolitikerna
tyckte annat.

Viktig var
också för att snabbt komma igång
med projektet att få anläggningen på
detaljplanerad mark för industriverksamhet. Annars kunde det ha dröjt år.

Kritiken mot
den nuvarande anläggningen och de
timslånga köerna har varit hård. Bilköerna
har varit långt ute på Lustenrustvägen och utgjort en trafikfara. Besökare till
centralen har fått sätta undan en halv dag för att få slänga några sopsäckar. Själv har jag tillbringat
åtskilliga timmar vid stationen genom åren.
Klart man skaffade sig en del nya vänner vid centralen, men diskussionerna blev inte så
vidlyftiga. Det handlade mest om hur besvärlig det var att bli av med
skräpet i Askersund.

Problemen har inte berott på de som jobbar där, utan det är själva
utformningen av centralen. Den byggdes innan
miljötänkandet inte var riktigt
på agendan. Det handlade då mycket om att slänga
några tidningar och flaskor. I
dag kommer folk med hela kök. För att
inte tala om stora träd och häckar. Villaträdgårdarna handlar i dag mycket
om stenläggningar och då behövs det
inga större växter.

Säga vad man vill så har ändå miljötänkandet slagit
igenom fullt ut. Minns som grabb hur det såg ut med sophanteringen i Askersund
och i de flesta andra kommuner också. Sopkörarna åkte runt
och hämtade upp plåttunnor med
avfall inne stan. Ett tufft jobb med alla dessa tunga tunnor som skulle upp på
vagnarna. Några hjälpmedel var det inte tal om. I närheten av Väderkvarnsbacken
tömdes avfallet under många år. Där var
ett populärt ställe för många grabbar
med luftgevär att skjuta stora feta råttor. För på den avfallsplatsen blev
råttorna stora med så mycket gott att äta. Sedan blev det en avstjälpningsplats strax norr om
Askersund i närheten av Sandbäcken. Båda de här platserna är nu övertäcka med
jordmassor. I dag kan ingen se att det
varit platser för avfall.

50-talsbild. Gunnar i Eveborg och Stig Roos

60-talsbild. Alvar Philblad
60-talsbild. Så gick tömningen av avfall till i Askersund på den tiden

Den nya rampen
vid Ullavi kommer att rymma åtta bilar samtidigt. I dag finns det plats
för två bilar. Vad jag förstår kommer det att bli ett rent nöje att tömma skräp
i Askersund till våren. Ingen behöver ta med kaffe och smörgås längre i vänta på att få tömma sitt skräp.
Helt klart är det ett av kommunens mest
efterlängtade byggen under senare år.
Politikerna har lyssnat på kritiken och
agerat. Och det är väl så det ska vara…

Ove Danielsson