För mycket länge sedan,
närmare bestämt 1947, bilades en kommitté i Askersund som skulle ordna med
frivillig vedhuggning. Det var föreståndaren vid arbetsförmedlingen som
organiserade det hela. Bara det. Går man runt i dagens villaområden så sysslar ett stort antal med just frivillig
vedhuggning. Ved som ska användas för uppvärmning av villor, eller bara för
lite mys pys framför brasan ruskiga höstkvällar.

1947 handlade det hela om
samhällsnytta av ett helt annat slag. Det var stor brist på fossila bränslen
vid den här tiden, så åtgången av ved mycket stor. Bränslesituationen i landet
var mycket allvarlig. För att hålla igång industrin behövdes stora mängder ved.
Alla kommunala instanser behövde ved i
avsaknad av olja för att värma upp sina lokaler. Samma var det för uppvärmning
av bostäder. Så var det över hela Sverige

OBS! Mer text och flera bilder finns på na.se under Askersundsbloggen. Gå gärna dit och kolla.