Sedan år 1835 har en
oljemålning av drottning Kristina prytt en vägg i rådsalen på Askersunds
rådhus. Det är en ung skönlockig kvinna med jätteögon och välvda ögonbryn. Men oljemålningen är falsk. Drottningen har förskönats och det
skedde faktiskt genom ett misstag. Tavlan är övermålad. På originalet satt drottningens
vänstra ögat för högt, näsan var utan näsborrar, samtidigt som drottningen var
harmynt.

Tavlan i rådsalen

Porträttet skänktes till
staden 1835 av rådman C.G Kjerrström. Tyvärr blev porträttet övermålat år 1869
av en telegrafkommissarie Appelholm. Tavlan med drottningen sändes senare till
en konservator på Nationalmuseum. Konservatorn meddelade att Kristinaporträttet varit ett originalporträtt
men blivit felaktigt restaurerat.

Under porträttet fanns nämligen ett äldre, av allt
att döma 1600-tals porträtt av en gammal
, inte allt för vacker och hålögd
Kristina mycket skadad i färgen och av låg kvalitet. Appelholm trodde att han gjort en välgärning när han
förändrade drottningen till en ung
skönhet. Precis som man i dag gör med olika bildprogram i datorn. Men det var
helt fel tänkt då som nu. Istället hade han gjort ett konstmord på drottningens
bild.

Det finns intresse för drottning Kristina fortfarande både utomlands
och på andra orter i Sverige trots att hon hade ett skamfilat rykte. Hon
blev betraktad som en lättning, festprisse och slöserska som snodde statens
egendom när hon gav sig iväg till Rom
1654. Men de finns de som är av en helt annan åsikt. Lise-Lotte Lybeck-Erixon,
egen företagare i Malmö, bildade för ett antal år sedan en stiftelse till drottning Kristinas minne.
Under mina år som journalist var jag i kontakt med henne några gånger. Hon
berättade då att stiftelsen bland annat samlat pengar till ett konstverk med
drottningens porträtt, som hänger i hennes sista bostad, Palazzo Corsini i Rom.
Drottningen avled där 1689.

Tavlan, som nu hänger i Rom,
ropades in vid en auktion på Bukowskis i Stockholm. Tavlan är målad av Justus
van Egmont på 1650-talet och hängde en gång i tiden på Stjernsunds gods strax söder om Askersund.
Lise-Lotte Lybeck –Erixon började intressera sig för drottning Kristina redan
som 10-åring, då hennes mor gav henne Py Sörmans bok, ”Wi, Kristina, med Guds
nåde”, i julklapp.

Askersund har en del att
tacka drottning Kristina för. Den 13 juni 1643 beviljades Askersunds
stadsprivilegier av drottningens
förmyndarregering. Det är 370 år sedan, men så ojämna tal firas inte vad jag
förstår. Förmodligen får dröja till 400 årsjubileet och då kan inte jag vara med och blogga längre.
År 1647 konfirmerade drottningen privilegierna. En kopia gjordes av brevet, som
sedan drottningen skrev under ensam.

Ove Danielsson